Why choose UPD ?

UPD Driving School
มีครูฝึกสอนทั้งชาย และหญิง ที่มีความชำนาญ และประสบการณ์ด้านการสอน เพื่อให้ผู้เรียนได้รับประโยชน์จาก การเรียนขับรถอย่างสมบูรณ์ ติดต่อโรงเรียน

-สาขาหน้าสำนักเขตคันนายาว

  02 379 9888

-สาขาซอยเจริญพัฒนา 21    

  02 540 3333

Home

อ๋อม สกาวใจ เยี่ยมชม

  โรงเรียนสอนขับรถ ยูพีดี ต้อนรับ อ๋อม (สกาวใจ พูลสวัสดิ์) ดารา-นักแสดง พิธีกรชื่อดัง เยี่ยมชมการเรียนการสอน ของโรงเรียนสอนขับรถยูพีดี เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2552

ร.ร. สอนขับรถเอกชนดีเด่น 2 ติดต่อกัน

     โรงเรียนดีเด่น  นายสมชัย ศิริวัฒนโชค อธิบดีกรมการขนส่งทางบกมอบรางวัลชนะเลิศ และแสดงความยินดีต่อ คุณยุพดี วิภัติภูมิประเทศ คุณมนัญญา วิภัติภูมิประเทศ กรรมการบริหาร โรงเรียนสอนขับรถยูพีดี ที่ได้รับรางวัลการบริหารจัดการโรงเรียนสอนขับรถดีเด่น ประจำปี 2555 จากกรมการขนส่งทางบก ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ ในวันที่ 27 กันยายน 2555

คิดดี ทำดี รักสิ่งแวดล้อม

คุณยุพดี วิภัติภูมิประเทศ ประธานบริหาร และคุณมนัญญา วิภัติภูมิประเทศ กรรมการ โรงรียนสอนขับรถยูพีดี

นำคณะครูฝึกสอนขับรถและเจ้าหน้าที่ของโรงเรียน ร่วมทำกิจกรรมปลูกป่าชายเลนและปล่อยปูแสม

วันที่ 18 กันยายน 2556 ณ วัดคงคาราม จังหวัดฉะเชิงเทรา

เทคนิคขับรถปลอดภัย

โรงเรียนสอนขับรถยูพีดี ร่วมกับ บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ

และชมรมถนนปลอดภัยในสถานศึกษา  ให้ความรู้และเทคนิคในการขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัย

ณ วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2556

สนามฝึกหัดขับรถยูพีดี แห่งใหม่

สนามฝึกหัดขับรถยูพีดีแห่งใหม่ สาขา เขตคันนายาว

ให้บริการฝึกหัดรถยนต์ และ รถจักรยานยนต์ ที่ได้มาตรฐานกรมขนส่งทางบก อีกทั้งสามารถ สอบใบขับขี่ อบรมทั้งทฤษฏี และปฏิบัติ ได้ในสถานที่เดียว ตอบโจทย์ทุกความต้องการ

 

Read more: สนามฝึกหัดขับรถยูพีดี แห่งใหม่

ตำรวจจราจรหญิง(บก.จร.)กับวันวาเลนไทน์

 

ตำรวจจราจรหญิง(บก.จร.) ร่วมกับ คุณยุพดี วิภัติภูมิประเทศ ประธานมูลนิธิ ยูพีดี เพื่อความปลอดภัย และ บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ มอบหมวกกันน๊อคให้นักเรียน          โรงเรียนราชวินิต (ประถม) ในวันวาเลนไทน์ 14 กุมภาพันธ์  2555 ตำรวจจราจรหญิง(บก.จร.)กับวันวาเลนไทน์ตำรวจจราจรหญิง(บก.จร.) ร่วมกับ คุณยุพดี วิภัติภูมิประเทศ ประธานมูลนิธิ ยูพีดี เพื่อความปลอดภัย และ บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ มอบหมวกกันน๊อคให้นักเรียน โรงเรียนราชวินิต (ประถม) ในวันวาเลนไทน์ 14 กุมภาพันธ์  2555

โรงเรียนสอนขับรถ ยูพีดี

กรมการขนส่งทางบก ประชาสัมพันธ์

กรมการขนส่งทางบก เพิ่มอํานาจให้โรงเรียนสอนขับรถเอกชน 16 แห่งที่สามารถทําการแทนกรมการขนส่งทางบกในการทดสอบข้อเขียนและขับรถ เพื่อใช้เป็นใบรับรองขอรับใบอนุญาตขับรถกับกรมการขนส่งทางบก เพื่อเป็นอีกช่องทางหนึ่งแก่ประชาชน

กรมการขนส่งทางบก เพิ่มอํานาจให้โรงเรียนสอนขับรถเอกชน

 

กฎหมาย จราจร ขับขี่

พรบ.จราจรทางบก พ.ศ.2522 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้ 

Download documentation

Who's Online

We have 18 guests and no members online

รับรองจากกรมขนส่ง

โรงเรียนสอนขับรถ ยูพีดี รับรางวัลโรงเรียนสอนขับรถเอกชนดีเด่น ประจำปี 2552 เป็น ปีที่ 2 ติดต่อกัน วันที่ 29 กันยายน 2552 Read more...

บริษัท ยูพีดี โบรคเกอร์ จำกัด

บริษัท ยูพีดี โบรคเกอร์ จำกัด เป็นบริษัทนายหน้าประกันวินาศภัยที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแล ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับ Read more...

สมัครเรียน

หลักสูตรขับรถยนต์ อายุ 18 ปี บริบูรณ์ ขึ้นไปคุณสมบัติตามกรมการขนส่งทางบกกำหนดต้องผ่านการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย Read more...

Free business joomla templates