Why choose UPD ?

UPD Driving School
มีครูฝึกสอนทั้งชาย และหญิง ที่มีความชำนาญ และประสบการณ์ด้านการสอน เพื่อให้ผู้เรียนได้รับประโยชน์จาก การเรียนขับรถอย่างสมบูรณ์ ติดต่อโรงเรียน

-สาขาหน้าสำนักเขตคันนายาว

  02 379 9888

-สาขาซอยเจริญพัฒนา 21    

  02 540 3333

Homeข่าวสารและกิจกรรมสนามฝึกหัดขับรถยูพีดี แห่งใหม่

ข่าวสารและกิจกรรม

สนามฝึกหัดขับรถยูพีดี แห่งใหม่

สนามฝึกหัดขับรถยูพีดีแห่งใหม่ สาขา เขตคันนายาว

ให้บริการฝึกหัดรถยนต์ และ รถจักรยานยนต์ ที่ได้มาตรฐานกรมขนส่งทางบก อีกทั้งสามารถ สอบใบขับขี่ อบรมทั้งทฤษฏี และปฏิบัติ ได้ในสถานที่เดียว ตอบโจทย์ทุกความต้องการ

 

 

ตั้งอยู่ที่ หน้าเขต คันนายาว  สิ่งอำนวยความสะดวก ครบครัน 

 

อาคารอบรม  โรงอาหาร สิ่งอำนวยความสะดวกครบ

สนามฝึกที่ได้มาตรฐาน โปร่งสบาย เสมือนได้ฝึกบนถนนจริง

ได้รับรองจาก กรมขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม เป็นสนามอบรมที่ด้มาตรฐาน

กรมการขนส่งทางบก ประชาสัมพันธ์

กรมการขนส่งทางบก เพิ่มอํานาจให้โรงเรียนสอนขับรถเอกชน 16 แห่งที่สามารถทําการแทนกรมการขนส่งทางบกในการทดสอบข้อเขียนและขับรถ เพื่อใช้เป็นใบรับรองขอรับใบอนุญาตขับรถกับกรมการขนส่งทางบก เพื่อเป็นอีกช่องทางหนึ่งแก่ประชาชน

กรมการขนส่งทางบก เพิ่มอํานาจให้โรงเรียนสอนขับรถเอกชน

 

รับรองจากกรมขนส่ง

โรงเรียนสอนขับรถ ยูพีดี รับรางวัลโรงเรียนสอนขับรถเอกชนดีเด่น ประจำปี 2552 เป็น ปีที่ 2 ติดต่อกัน วันที่ 29 กันยายน 2552 Read more...

บริษัท ยูพีดี โบรคเกอร์ จำกัด

บริษัท ยูพีดี โบรคเกอร์ จำกัด เป็นบริษัทนายหน้าประกันวินาศภัยที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแล ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับ Read more...

สมัครเรียน

หลักสูตรขับรถยนต์ อายุ 18 ปี บริบูรณ์ ขึ้นไปคุณสมบัติตามกรมการขนส่งทางบกกำหนดต้องผ่านการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย Read more...

Free business joomla templates