Why choose UPD ?

UPD Driving School
มีครูฝึกสอนทั้งชาย และหญิง ที่มีความชำนาญ และประสบการณ์ด้านการสอน เพื่อให้ผู้เรียนได้รับประโยชน์จาก การเรียนขับรถอย่างสมบูรณ์ ติดต่อโรงเรียน

-สาขาหน้าสำนักเขตคันนายาว

  02 379 9888

-สาขาซอยเจริญพัฒนา 21    

  02 540 3333

Home

โรงเรียนสอนขับรถ ยูพีดี นนทบุรี

โรงเรียนสอนขับรถ ยูพีดี นนทบุรี สาขาน้องใหม่ ของ ยูพีดี ตั้งอยู่ที่ ถนนราชพฤกษ์-ชัยพฤษย์ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี พร้อมบริการทุกท่าน ที่สนใจเรียนและสอบใบขับขี สำหรับ รถยนต์ และ รถจักรยานยนต์ ได้ที่สนามยูพีดี ค่ะ สนใจติดต่อ 02-584-6341-2 หรือ เข้าไปเยี้ยมชมได้ที่ www.upddrive.ac.th

 

โรงเรียนดีเด่นประจำปี 2558

   โรงเรียนดีเด่น คุณมนัญญา วิภัติภูมิประเทศ กรรมการผู้จัดการ โรงเรียนสอนขับรถยูพีดี เข้ารับรางวัลโรงเรียนเอกชนที่มีระบบการประกันคุณภาพภายในอยู่ในระดับดีมาก ประจำปี  2558 จาก ดร.พีรศักดิ์  รัตนะ รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน วันที่ 29 กันยายน 2558

อ่านต่อ : โรงเรียนดีเด่น คุณมนัญญา วิภัติภูมิประเทศ

ปรัชญาและเป้าหมายของโรงเรียน

ปรัชญาของโรงเรียน
"สร้างสรรค์สังคมไทย ขับรถปลอดภัย มั่นใจยูพีดี"
 
วิสัยทัศน์ (VISION)
"มุ่งมั่นสู่ความเป็นผู้นำของโรงเรียนสอนขับรถยนต์เอกชนรายแรกของไทย ที่มีมาตรฐานระดับสากล และคำนึงถึงการขับรถปลอดภัยเป็นสำคัญ"
 
พัธกิจ (MISSION) - ภาระหน้าที่
  1. พัฒนาหลักสูตรการเรียน การสอนให้สอดคล้องกับสภาพปัจจุบัน
  2. พัฒนาผู้สอนให้มีความรู้ ทักษะในการถ่ายทอดได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  3. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามความต้องการของผู้เรียนเป็นรายบุคคล
  4. เพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ
 
เป้าหมายของโรงเรียน
  1. ผู้เรียนจบหลักสูตรต้องมีคุณภาพคู่คุณธรรมพร้อมจิตสำนึกที่ดีในการขับรถปลอดภัย
  2. บริหารโรงเรียนให้เป็นที่พึงพอใจของผู้เรียนและสังคม

เกณฑ์การสอบใบขับขี่ใหม่

กรมการขนส่งทางบก ออกเกณฑ์การสอบใบขับขี่ใหม่ โดยเพิ่มข้อสอบอีก 50 ข้อ จากเดิม และต้องตอบถูก 90% ของข้อสอบ

และต้องอบรมทฤษฎี เพิ่มเป็น 12 ชั่วโมง จากเดิม 5  ชั่วโมง โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2557 เป็นต้นไป

รายละเอียดเพิ่มเติมดูได้ที่ http://www.dlt.go.th/th/index.php

 

คิดดี ทำดี รักสิ่งแวดล้อม

คุณยุพดี วิภัติภูมิประเทศ ประธานบริหาร และคุณมนัญญา วิภัติภูมิประเทศ กรรมการ โรงรียนสอนขับรถยูพีดี

นำคณะครูฝึกสอนขับรถและเจ้าหน้าที่ของโรงเรียน ร่วมทำกิจกรรมปลูกป่าชายเลนและปล่อยปูแสม

วันที่ 18 กันยายน 2556 ณ วัดคงคาราม จังหวัดฉะเชิงเทรา

เทคนิคขับรถปลอดภัย

โรงเรียนสอนขับรถยูพีดี ร่วมกับ บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ

และชมรมถนนปลอดภัยในสถานศึกษา  ให้ความรู้และเทคนิคในการขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัย

ณ วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2556

  •  Start 
  •  Prev 
  •  Next 
  •  End 

Page 1 of 2

โรงเรียนสอนขับรถ ยูพีดี

กรมการขนส่งทางบก ประชาสัมพันธ์

กรมการขนส่งทางบก เพิ่มอํานาจให้โรงเรียนสอนขับรถเอกชน 16 แห่งที่สามารถทําการแทนกรมการขนส่งทางบกในการทดสอบข้อเขียนและขับรถ เพื่อใช้เป็นใบรับรองขอรับใบอนุญาตขับรถกับกรมการขนส่งทางบก เพื่อเป็นอีกช่องทางหนึ่งแก่ประชาชน

กรมการขนส่งทางบก เพิ่มอํานาจให้โรงเรียนสอนขับรถเอกชน

 

กฎหมาย จราจร ขับขี่

พรบ.จราจรทางบก พ.ศ.2522 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้ 

Download documentation

Who's Online


Warning: mysqli_query() [function.mysqli-query]: (HY000/1194): Table 'pqbcn_session' is marked as crashed and should be repaired in /var/www/vhosts/upddriving.com/httpdocs/libraries/joomla/database/database/mysqli.php on line 382

We have no guests and no members online

รับรองจากกรมขนส่ง

โรงเรียนสอนขับรถ ยูพีดี รับรางวัลโรงเรียนสอนขับรถเอกชนดีเด่น ประจำปี 2552 เป็น ปีที่ 2 ติดต่อกัน วันที่ 29 กันยายน 2552 Read more...

บริษัท ยูพีดี โบรคเกอร์ จำกัด

บริษัท ยูพีดี โบรคเกอร์ จำกัด เป็นบริษัทนายหน้าประกันวินาศภัยที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแล ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับ Read more...

สมัครเรียน

หลักสูตรขับรถยนต์ อายุ 18 ปี บริบูรณ์ ขึ้นไปคุณสมบัติตามกรมการขนส่งทางบกกำหนดต้องผ่านการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย Read more...

Free business joomla templates